IN DE VERKOOP

IN DE VERKOOP

RUWE DIAMANT IN DE BINNENSTAD VAN AMSTERDAM

“In de afgelopen jaren hebben we samen met de gemeente Amsterdam een plan gemaakt voor de transformatie van het eiland naar een gemengd werk-woongebied. Naar mijn mening is Oostenburg een ruwe diamant die het verdient om weer van grote waarde voor de stad te worden. De wereld verandert, onze rol ook. Graag komen we in contact met partners die met ons Oostenburg willen vormgeven en realiseren.

In de afgelopen jaren hebben we onderzoek gedaan naar de transformatiemogelijkheden. Waar eerst alleen gewerkt werd, kan nu een woonfunctie toegevoegd worden. Oostenburg kan hierdoor een totaal nieuwe dynamiek krijgen. Een echte Amsterdamse buurt waar, zoals het vroeger was, alles naast elkaar gebeurt: wonen, werken en ontspannen. Dit op nog geen twee kilometer van het Damrak.

Op deze website delen we onze visie op de bijzondere en grootschalige herontwikkeling. Voor de realisatie hebben we ambitieuze partners nodig, zoals projectontwikkelaars en institutionele beleggers. Partners die met ons dit eiland vol contrasten verder willen ontwikkelen en versterken, op basis van een gedeelde visie. Mag ik u daarvoor uitnodigen?”

Peter Kramer

Directeur Oostenburg SGN

VERKOOP OVERIGE KAVELS

Professionele marktpartijen kunnen zich aanmelden voor de start verkoop van de overige kavels. Via deze link wordt u doorverwezen naar een aparte website. Hierop vindt u een inschrijfformulier voor de nieuwsbrief. Als u reeds bent ingeschreven als belangstellende, ontvangt u automatisch bericht via onze nieuwsbrief aan marktpartijen.

DE DIAMANT SLIJPEN: DE TRANSFORMATIE VAN OOSTENBURG

Oostenburg gaat in de komende jaren een grote transformatie doormaken De grondkavels worden samen met de tijdelijke parkeervelden bouwrijp gemaakt en krijgen een nieuwe invulling. De transformatie gaat ertoe leiden dat Oostenburg een gemengd werk-woongebied wordt. In het ontwerp bestemmingsplan wordt uitgegaan van de toevoeging van een nieuwbouwprogramma van ongeveer 188.000 m² BVO, verdeeld over vier bouwvelden (inclusief het eigendom van Rijksvastgoedbedrijf). Voor de uiteindelijke invulling zijn enkele kaders en ontwikkelingsmogelijkheden aangegeven en kan inspiratie worden gehaald uit diverse plannen:

Stedenbouwkundig Plan

Het stedenbouwkundig plan is ontworpen door Urhahn Stedenbouw & Strategie. De kern is een veelzijdige mix van bouwvolumes, hoogtes, architectuur en functies: primair wonen en werken, aangevuld met horeca.

Beeldkwaliteitplan & verkavelingsplan

Urhahn en Studioninedots hebben op basis van het stedenbouwkundig plan het verkavelings- en beeldkwaliteitplan ontworpen. Hierin worden de kernwaarden voor Oostenburg contrastrijk, levendig, eiland en stoer sterk naar voren gebracht. De volgende fase die we met Oostenburg ingaan vraagt om het verder uitwerken van de bouwmogelijkheden per kavel en concrete ontwerpen, vanuit de gegeven richtlijnen.

Masterplan Openbare Ruimte

Dit masterplan vormt het kader voor de inrichting van de openbare ruimte. De verscheidenheid in architectuur wordt ondersteund door de invulling van de openbare ruimte, gebaseerd op het Masterplan Openbare Ruimte. Al sinds 1668 is Oostenburg in gebruik, elke keer met een nieuwe invulling. Dit maakt het terrein duurzaam en deze lijn willen we graag voortzetten. Zo wordt Oostenburg verkeersluw en komt er een centrale parkeervoorziening.

Bestemmingsplan Stadswerf Oostenburg

Het door de gemeenteraad vastgestelde bestemmingsplan maakt een geleidelijke transformatie van werkgebied naar woon-werkgebied mogelijk.

Oostenburg is nu nog een werkeiland met het INIT gebouw waar onder andere de grote krantenredacties in gevestigd zijn.

LOCATIE OOSTENBURG

Met de fiets het bruggetje over, van het eiland af en via de Wittenburgergracht en de Prins Hendrikkade naar het centrum van Amsterdam rijden. Dat gaan straks honderden Amsterdammers doen die ‘op’ Oostenburg wonen. Oostenburg is praktisch gezien een eiland. De meest oorspronkelijke ontsluiting is het bruggetje over de Oostenburgerdwarsvaart. Autoverkeer kan het terrein bereiken via de Dijksgracht vanaf de Panamalaan die rechtstreeks naar de afslagen s100 en s114 leidt en zo naar de ring A10. Ook openbaar vervoer is nabij: de tramhalte van lijn 10 in de naastgelegen Czaar Peterstraat verbindt Oostenburg met het centrum van Amsterdam. Daarnaast bevindt de tramhalte van lijn 26 richting Amsterdam Centraal Station en IJburg zich op loopafstand aan de Piet Heinkade.

OOSTENBURG NU: EEN UNIEKE KANS OM EEN OMGEVING VOOR WONEN, WERKEN EN ONTSPANNING TE REALISEREN.

Oostenburg ademt nog in alles wat het eeuwen geweest is: een werkeiland met een maritiem karakter, maar de transformatie begint zich hier en daar al af te tekenen.

Komend vanaf de Piet Heinkade springt het INIT-gebouw als eerste in het oog. In dit gebouw werken o.a. de redacties van Parool, Trouw en Volkskrant. Het INIT heeft een sterke eigen identiteit gekregen die overeenstemt met de schaalgrootte van de fabrieksgebouwen, die inmiddels voor een deel gesloopt zijn.

Waar gewerkt wordt, moet ook worden gegeten en gerecreëerd. Horecagelegenheden zoals Roest en Rosa & Rita zijn inmiddels populair onder een trendsettend publiek.

Dit is de basis waarop Oostenburg zich verder kan ontwikkelen. Gewoond wordt er nu nog niet, maar het is een kwestie van tijd en dan zal Oostenburg een rijke mix van historie, wonen, werken en recreëren zijn.

Oostenburg is nu vooral bekend om populaire horeca zoals Rosa & Rita en Roest.

DOWNLOADS/LINKS

RAADSBESLUIT
Brief vaststellen bestemmingsplan
Download pdf

BESTEMMINGSPLAN KAART
Vastgesteld juli 2016
Download pdf

BESTEMMINGSPLAN TOELICHTING
Vastgesteld juli 2016
Download pdf

BESTEMMINGSPLAN REGELS
Vastgesteld juli 2016
Download pdf

BESTEMMINGSPLAN NOTA VAN WIJZIGING
Vastgesteld juli 2016
Download pdf

BESTEMMINGSPLAN NOTA VAN ZIENSWIJZEN
Vastgesteld juli 2016
Download pdf

VERKAVELINGSPLAN OOSTENBURG
Concept versie dec. 2015 Urhahn & Studioninedots / Stadgenoot
Download pdf

MASTERPLAN OPENBARE RUIMTE
Versie februari 2016 Urhahn / Stadgenoot
Download pdf

BEELDKWALITEITSPLAN
Concept van Urhahn & Studioninedots november 2016
Download pdf

LUCHTFOTO
Oostenburg locatie en omgeving november 2016
Download jpg