OOSTENBURG SGN

Oostenburg SGN is gebiedsontwikkelaar van Oostenburg. Het stedenbouwkundig plan legt de basis voor de ontwikkeling voor de gebiedsontwikkeling. Oostenburg SGN vertaalt het stedenbouwkundig plan in bouwregels voor de ontwikkelaars op de verschillende bouwkavels.

Daarnaast is Oostenburg SGN verantwoordelijk voor:

  • Het bouwrijp maken van de kavels.
  • De verkoop van bouwkavels.
  • Het ontwerp en de aanleg van de openbare ruimte.

Vanuit het projectteam Oostenburg SGN worden bovenstaande taken gecoördineerd.

Het stedenbouwkundig plan en het beeldkwaliteitplan zijn gemaakt door Urhahn Stedenbouw & Strategie. De door de gemeente aangestelde supervisor houdt toezicht op de voorwaarden die gesteld zijn in het beeldkwaliteitplan. Voor de gebiedsontwikkeling is door de gemeente Amsterdam een bestemmingsplan vastgesteld.

Oostenburg SGN is een dochteronderneming van Woningcorporatie Stadgenoot en is eigenaar van de grond, met uitzondering van de kavel naast de Van Gendthallen. Deze behoort toe aan het Rijksvastgoedbedrijf. Ook de Van Gendthallen zelf en het INIT gebouw zijn geen eigendom van Oostenburg SGN.

Bezoekadres:
Sarphatistraat 370
1018 GW Amsterdam

Postadres:
Postbus 700
1000 AS Amsterdam