OOSTENBURG TOEN

OOSTENBURG TOEN

Oostenburg is één van de drie Oostelijke Eilanden die in de Gouden Eeuw werden aangelegd. De VOC zocht ruimte voor haar scheepswerven pal naast de Amsterdamse binnenstad en aan het IJ. Twee eeuwen lang was dit de thuisbasis van ’s werelds eerste ‘multinational’.

Na 1800 maakte hout plaats voor staal, het eiland bleek een ideale locatie voor de zware industrie. We kunnen ons goed voorstellen hoe werklieden dag in dag uit over het bruggetje over de Oostenburgerdwarsvaart naar huis liepen. En hoe de treinen en zware motoren per spoor en over het water weggevoerd werden.

Een groot deel van de oude werkplaatsen en kantoren is verdwenen, dat zijn nu kale en omvangrijke bouwkavels of tijdelijke parkeervelden. Maar de historische kern is bewaard gebleven, in de vorm van de 19e-eeuwse Van Gendthallen, de monumentale Werkspoorhal uit 1929, de oude kademuren en de kraanbokken van Werkspoor.