NIEUWSBERICHT: 12 februari 2018

Uitwerkingsplannen VOC-kade en Oostenburgervaart

Infoavond 22 februari 2018

Op donderdagavond 22 februari 2018 is er een open informatieavond over de uitwerkingsplannen voor de VOC-kade en de Oostenburgervaart .Tijdens een open inloop kunt u de plannen bekijken en vragen stellen aan ambtenaren van de gemeente Amsterdam en medewerkers van Stadgenoot en Stadswerf Oostenburg Ontwikkeling.

Het bestemmingsplan Stadswerf Oostenburg is sinds september 2016 onherroepelijk. Het bestemmingsplan bevat een aantal uit te werken bestemmingen die nader moeten worden uitgewerkt in zogenaamde uitwerkingsplannen. De uitwerkingsplannen vormen, na vaststelling door het college van Burgemeester en Wethouders, het toetsingskader voor het verlenen van vergunningen.

Twee van de uitwerkingsplannen liggen nu in ontwerp ter inzage: het ontwerpuitwerkingsplan ‘VOC-kade’ en het ontwerpuitwerkingsplan ‘Oostenburgervaart’. De informatieavond gaat over deze twee uitwerkingsplannen.

Plaats: INIT, Jacob Bontiusplaats, Oostenburg. Manifestatieruimte, niveau 2
Datum en tijd: 22 februari 2018, open inloop 19.30 – 21.00 uur

Ontwerpuitwerkingsplan ‘VOC-kade’

Betreft het gebied tussen de VOC-kade en de Oostenburgermiddenstraat waarin ook de monumentale Werkspoorhal staat. Het ontwerpplan ligt sinds 24 januari 2018 voor zes weken ter inzage. Met onderstaande links kunt u het plan en de officiële kennisgeving over de terinzagelegging bekijken:
Inhoud plan: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0363.A1607BPSTD-OW01
Kennisgeving: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-4176.html

Ontwerpuitwerkingsplan ‘Oostenburgervaart’

Gaat over het gebied tussen de Oostenburgermiddenstraat en de Oostenburgervaart. Het ontwerpplan ligt sinds 7 februari 2018 voor zes weken ter inzage. Met onderstaande links kunt u het plan en de officiële kennisgeving over de terinzagelegging bekijken:
Inhoud plan: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0363.A1703BPSTD-OW01
Kennisgeving: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-6932.html