Behind the scenes: Karlijn vertelt

Ons Oostenburg ontwikkelen we samen. Wat komt erbij kijken om een wijk te bouwen en wie werken eraan mee? Karlijn de Kruif werkt als ontwikkelingsmanager bij Stadgenoot.

Hoe werk je aan Oostenburg?
"Ik ben vanuit Stadgenoot verantwoordelijk voor de ontwikkeling van Oostenburg. We hebben hier een bijzondere rol als corporatie. Omdat Stadgenoot eigenaar is van een groot deel van de gronden op Oostenburg zijn we ook verantwoordelijk voor de gebiedsontwikkeling. De afgelopen jaren hebben wij in goed overleg met de gemeente de plannen gemaakt voor dit gebied. Ik ben verantwoordelijk voor de uitrol van die plannen.

In deze fase van de gebiedsontwikkeling betekent dit concreet dat ik me bezig hou met bijvoorbeeld de verkoop van de grond aan ontwikkelaars en aan Stadgenoot (we ontwikkelen uiteraard zelf de sociale en middeldure huurwoningen op het eiland), de inrichting van de openbare ruimte, de afstemming met betrokken partijen zoals de gemeente, ontwikkelaars en omwonenden, maar ook met bijzondere projecten op het eiland zoals kunst."

Wat is straks het resultaat van je werk?
"Een nieuwe woonwijk in het centrum van Amsterdam met een uniek karakter. Nieuwbouw in combinatie met historische elementen. Grijs in de openbare ruimte, maar ontzettend veel groen op de daken en in de binnentuinen. Kleinschalig en grootschalig. Wonen, werken, recreëren, alles kan op Oostenburg!"

Wat vind je het leukste aan je werk?
"Dat er heel veel energie zit op de ontwikkeling van Oostenburg. Alle partijen die bij Oostenburg zijn betrokken zijn trots om hier een bijdrage aan te mogen leveren. Dat voel je en dat merk je concreet doordat iedereen ook echt een stapje extra wil zetten. Zo werken we met een groot aantal eigenaren op het eiland aan een plan voor een sociaal en inclusief Oostenburg, is er ruimte voor kunst en realiseren we een aantal bijzondere woonconcepten op het eiland zoals het Leven Lief Huis en Noorderzon. Dat maakt het ontzettend leuk om aan dit project te werken."

Maak deze zin af: ik ben trots op Oostenburg, want ….
"hopelijk zegt bovenstaande al meer dan genoeg: hoe kun je niet trots zijn om aan Oostenburg te werken?!"