Behind the scenes: Thibald Holscher

Stap in de wereld van Thibald Holscher, de bevlogen Projectmanager Civiel bij Stadgenoot. In dit interview neemt hij ons mee achter de schermen van zijn werkzaamheden op Oostenburg. Ontdek hoe Thibald de verbinding legt tussen de historische waarde van het gebied en de moderne ontwikkelingen die hier plaatsvinden. Hij vertelt gepassioneerd over zijn werk en de resultaten die hij behaalt op deze bijzondere locatie in het hart van Amsterdam.

Wat is jouw rol hier op Oostenburg?
Als projectmanager civiel ben ik hier op het eiland Oostenburg verantwoordelijk voor het bouwrijp maken van de verschillende bouwkavels en het inrichten van de openbare ruimte.

Kun je deze bijdrage aan Oostenburg omschrijven?
Stadgenoot is grotendeels eigenaar van het eiland Oostenburg. We verkopen kavels aan ontwikkelaars die vervolgens gebouwen neerzetten. Verder is het de taak van Stadgenoot om de openbare ruimte aan te leggen, zoals de straten en het buurtplein. Als dit allemaal is aangelegd, draagt Stadgenoot het beheer en eigendom over aan de Gemeente Amsterdam. Op dit moment is het ontwerp van de openbare ruimte grotendeels  uitgewerkt en in uitvoering. Een mooi voorbeeld daarvan is de strook langs de VOC kade. Verder gaan we binnenkort het buurtplein ontwerpen. Dus zijn we onlangs begonnen met een participatietraject waarbij bewoners, ondernemers en andere betrokkenen kunnen meedenken. Zo maken we  hier samen een mooi ontwerp voor.

Wat is straks het resultaat van je werk?
Dat hier straks een fantastische nieuwe woonwijk in hartje Amsterdam staat. Een stoere buurt et diverse woningen een veel historie. Want op deze specifieke plek had de Verenigde Oost-Indische Compagnie een aantal eeuwen geleden haar industrie. Ook kwamen hier later machinefabrieken van Stork voor de productie van scheepsmotoren. Doordat we in deze wijk diverse oude elementen behouden, blijft deze geschiedenis altijd zichtbaar. Denk aan de blauwe kraanportalen aan de VOC kade en de Werkspoorhal aan de Oostenburgermiddenstraat.

Wat vind je het leukste aan je werk?
Het is bijzonder dat we als woningcorporatie een nieuwe woonwijk bouwen in het centrum van Amsterdam en die vervolgens weer aan de stad teruggeven. Daarnaast bouwen we op een postzegel, met naar verhouding weinig vierkante meters. Dat maakt dat iedereen– ontwikkelaars, aannemers, bewoners en wij als regisseur – elkaar nodig heeft om dit alles tot een succes te maken. Dat is soms best lastig en niet altijd gemakkelijk. Maar uiteindelijk heeft iedereen hetzelfde doel: een mooie nieuwe wijk realiseren in de stad.

Ik ben trots op Oostenburg, omdat…
…we met veel partijen deze ingewikkelde klus klaren op een ministukje van de stad.