Bewoners enthousiast over eerste schetsen van Ons Buurtplein

Afgelopen week was er een tweede workshop in buurtkamer Over de Brug over ‘Ons Buurtplein’ op Oostenburg. Daar kwamen zo’n 30 enthousiaste (toekomstige) buurtbewoners, buurtorganisaties en ondernemers op af om daar met elkaar de eerste schetsen en maquette van het nieuwe plein verder uit te werken. Ook deelden ze hun mening en ideeën over het lichtkunstwerk Golden Hour van kunstenaar Birthe Leemeijer, dat ook een plek krijgt op het buurtplein.

In mei jl. vond de eerste workshop plaats. Aan de hand daarvan heeft stedenbouwkundig adviesbureau Urhahn de schetsen en maquette  samen met vijf  bewoners uitgewerkt. Uit de eerste workshop kwam al naar voren dat iedereen graag een groen plein ziet, met bomen en schaduw, plek om te zitten en elkaar te ontmoeten, een spelelement van natuurlijk materialen en weinig steen en beton.

Drie thema’s: groen, ontmoeting en bomendak

In de eerste schetsen zie je drie duidelijke thema's: groen, plek maken voor ontmoeting en een bomendak voor schaduw. Daarnaast is er natuurlijk nog de verlichting en het lichtkunstwerk op het plein. Birthe Leemeijer wil met haar lichtkunstwerk Oostenburg verbinden met andere plekken in de wereld, die belangrijk zijn voor de (huidige en toekomstige) bewoners van Oostenburg en plekken die raken aan de geschiedenis van dit gebied. Haar lichtkunstwerk zal elke dag tijdens Golden Hour, het uur voor zonsondergang, zorgen voor een ritueel moment op het buurtplein.

Positieve reacties

De deelnemers gaven voornamelijk positieve reacties op de eerste uitgewerkte ideeën van Ons Buurtplein en de maquette. Die reacties geven een mooi beeld van hoe het plein eruit komt te zien met alle (toekomstige) gebouwen. De bewoners vinden het verbindende lichtkunstwerk mooi, net als het plan om het buurtplein heel groen te maken. Wel benadrukten ze het belang om ruimte te houden voor (spontane en kleinschalige) evenementen, bijvoorbeeld georganiseerd door Over de Brug of straks het Leve Liefhuis, zodat er echt ontmoeting tussen buurtbewoners kan plaatsvinden. Het plein moet dus niet te vol worden.

Samen uitwerken en verfijnen

Na de presentaties van Ons Buurtplein en het lichtkunstwerk, gingen de groepjes vervolgens aan de slag met het uitwerken van de verschillende thema’s op moodboards en de maquette: 1. Verlichting op het plein en het lichtkunstwerk, 2. Ontmoeten, spelen en plek maken op het buurtplein, 3. Het groen. Dit leverde opnieuw veel inspirerende ideeën op.

Hoe gaan we verder?

Om Ons Buurtplein tot een echt groen buurtplein te maken, moet er nog veel gebeuren. Dit is pas het begin! Met de nieuwe ideeën en meningen van de workshopdeelnemers worden de plannen verder uitgewerkt en verfijnd. Na de zomer komt er weer een nieuwe ontwerpsessie, met de kleinere groep buurtbewoners. Daarbij zal er ook contact worden gezocht met de gemeente, die uiteindelijk het beheer gaat doen.  In die sessie wordt ook rekening gehouden met de technische mogelijkheden en budget. De verwachting is dat rond eind september  begin oktober het definitieve ontwerp aan alle bewoners zal worden voorgelegd. We kunnen niet wachten om het buurtplein tot leven te gaan brengen!

Meer informatie of maquette zien?

Wilt u meer weten over Ons Buurtplein? Stuur dan een e-mail naar info@oostenburg.nl. Overigens staat de maquette van Ons Buurtplein nu in de Buurtkamer aan de Isaac Titsinghkade 123. Deze maquette kunt u de daar de hele zomer t/m 1 september bewonderen, tijdens de twee inloopochtenden: dinsdag én woensdag tussen 10:00 – 13:00 uur. Wilt u daarbuiten de maquette zien? Maak dan een afspraak met Hilke Vernooy van de Buurtkamer door een e-mail te sturen naar info@overdebrug-oostenburg.nl