BOB Helpt en MAS-Zone3 samen op Oostenburg

Rahma el Mouden (directeur van MAS-Zone3) en Marius Ernsting (voorzitter van de stichting BOB Helpt) hebben op 19 november 2021 een samenwerkingsovereenkomst getekend. Daarmee is een slagvaardig dienstenbedrijf voor de nieuwbouwwijk Oostenburg-Noord van start gegaan. Het buurtbeheerbedrijf gaat er de openbare ruimte en de gebouwen onderhouden.

V.l.n.r. Jaap de Wit (kwartiermaker BOB Helpt), Marius Ernsting (voorzitter BOB Helpt), Rob van Dijk (secretaris BOB Helpt), Rahma el Mouden (directeur MAS-Zone3), Aart Nolen (bestuurslid BOB Helpt) en Lex Gründeman (Penningmeester BOB Helpt).

Wat is BOB Helpt?

BOB Helpt is een initiatief van vier buurtbewoners: zij willen dat de ontwikkelkansen die de nieuwe wijk Oostenburg biedt, uitstralen naar de Oostelijke Eilanden en omgeving.
BOB Helpt is een sociale firma met twee doelstellingen: ontmoetingen tussen mensen uit de buurt stimuleren én buurtbewoners zonder baan aan werk en opleiding helpen.

Wat is MAS-Zone3?

MAS-Zone3 is samenvoeging van het facilitair bedrijf Zone3 en dienstverleningsbedrijf MAS. Het bedrijf is actief op het gebied van schoonmaak, onderhoud en inbraakpreventie en levert personele diensten als huismeesters, wijkbeheerders, conciërges, detachering en horecamedewerkers. Opdrachtgevers zijn o.a. het Rijksmuseum, hotels, woningbouwverenigingen en vastgoedbeheerders.

Wat doen BOB Helpt en MAS-Zone3 voor mensen uit de buurt?

Ze zorgen ervoor dat de ruim 3000 mensen die op Oostenburg-Noord gaan wonen en werken, het naar hun zin hebben. Ze leveren alle diensten die daaraan bijdragen, van schoonmaak tot reparatie. De werkzaamheden zullen zo divers mogelijk zijn. Dat levert brede ontwikkelkansen voor mensen uit de buurt die er gaan werken. Zij krijgen begeleiding en opleiding als dat nodig is. Dat is de kracht van de samenwerking. Al deze mogelijkheden zijn te realiseren ook samen met de gemeente Amsterdam, UWV, opleidingsinstituten en andere instanties.

Wat doen BOB Helpt en MAS-Zone3 voor opdrachtgevers?

Op Oostenburg-Noord komen 1800 woningen, veel kantoren en veertien horecabedrijven. De toekomstige klanten zijn de verhuurders, zoals Stadgenoot, Atrium, Achmea en andere eigenaren van gebouwen. Bij de bedrijven en horecavestigingen worden ook stageplaatsen gecreëerd. De gemeente steunt dit initiatief met werk rond beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Met ROC Amsterdam wordt een opleiding o.a. in de horeca geboden. Aan toekomstige klanten worden alle diensten van het buurtbeheerbedrijf geleverd. Met Atrium is in samenwerking met VORM VGO een eerste contract getekend. Tot 2024 wordt gebouwd aan Oostenburg-Noord. De samenwerking van BOB Helpt en MAS-Zone3 zorgt ervoor dat de nieuwe buurt nóg aantrekkelijker wordt.