Nieuw initiatief buurtkamer: interessante boekenclub!

Binnenkort start er in buurtkamer Over de Brug een nieuw, mooi initiatief in de vorm van een boekenclub. Bewoners of andere geïnteresseerden gaan samen boeken lezen binnen het thema ‘koloniaal- en slavernijverleden’. Om te beginnen is er gekozen voor het boek "20 vragen en antwoorden over het Nederlandse slavernijverleden en haar erfenis" van schrijver Sandew Hira. Meld je nu aan en krijg het boek cadeau.

Doel van de boekenclub

De buurtkamer Over de Brug wil buurtbewoners van Oostenburg en andere geïnteresseerden bij elkaar brengen en ontmoeting stimuleren. Daarom organiseert zij allerlei evenementen, zoals deze boekenclub. De deelnemers van de boekenclub gaan met elkaar in gesprek over dit belangrijke thema. Door allemaal hetzelfde boek te lezen en dit vervolgens met elkaar te bespreken komen er vaak mooie interacties tot stand. Dit stimuleert om persoonlijke verbindingen te leggen.

In september van start. Kom ook!

Naar verwachting gaat de boekenclub vanaf september van start. De bijeenkomsten vinden plaats in de buurtkamer van Over de Brug (adres: Isaac Titsinghkade 123). De dag en het tijdstip worden nog bepaald, ook in overleg met de deelnemers.

Interesse?

Meld je aan per e-mail naar info@overdebrug-oostenburg.nl met als onderwerp: Boekenclub.