Participatie ‘Ons Buurtplein’: een update

Voor de zomer waren er twee workshops in buurtkamer Over de Brug over ‘Ons Buurtplein’ op Oostenburg. Daar kwamen veel enthousiaste (toekomstige) buurtbewoners, buurtorganisaties en ondernemers op af. Het doel was om met elkaar de eerste schetsen en maquette van het nieuwe plein verder uit te werken. Ook deelden ze hun mening en ideeën over het lichtkunstwerk Golden Hour van kunstenaar Birthe Leemeijer, dat ook een plek krijgt op het buurtplein. In dit bericht blikken wij nogmaals terug op de uitkomsten daarvan. Ook geven wij een update van waar we nu staan en wat de vervolgstappen zijn.

Korte terugblik

In mei jl. was de eerste workshop. Uit deze workshop kwam al naar voren dat iedereen graag een groen plein ziet, met bomen en schaduw, plek om te zitten en elkaar te ontmoeten, een spelelement van natuurlijke materialen en weinig steen en beton. Aan de hand daarvan heeft stedenbouwkundig bureau Urhahn de schetsen en maquette samen met vijf bewoners uitgewerkt.

Drie thema’s: groen, ontmoeting en bomendak

In de eerste schetsen zie je drie duidelijke thema's: groen, plek maken voor ontmoeting en een bomendak voor schaduw. Daarnaast is er natuurlijk nog de verlichting en het lichtkunstwerk op het plein. Birthe Leemeijer wil met haar lichtkunstwerk Oostenburg verbinden met andere plekken in de wereld, die belangrijk zijn voor de (huidige en toekomstige) bewoners van Oostenburg en plekken die raken aan de geschiedenis van dit gebied. Haar lichtkunstwerk zal elke dag tijdens Golden Hour, het uur voor zonsondergang, zorgen voor een ritueel moment op het buurtplein.

Samen verder uitwerken en verfijnen

Bij de tweede workshop werden de eerste schetsen gepresenteerd aan de deelnemers. Na de presentaties van Ons Buurtplein en het lichtkunstwerk, gingen de groepjes vervolgens aan de slag met het uitwerken van de verschillende thema’s op moodboards en de maquette: 1. Verlichting op het plein en het lichtkunstwerk, 2. Ontmoeten, spelen en plek maken op het buurtplein, 3. Het groen. Dit leverde opnieuw veel inspirerende ideeën op.

Wat gebeurde er afgelopen maanden? En welke stappen gaan we zetten?

Het verder concretiseren van de plannen ligt in lijn met de uitkomsten van de werksessies. Deze ideeën zijn de afgelopen maanden - waar mogelijk - verder uitgewerkt en verfijnd in een eerste schetsontwerp. De komende maanden voeren we diverse gesprekken met o.a. de gemeente over het beheer. We zouden na de zomer weer een workshop organiseren om het schetsontwerp aan u te presenteren. Alleen dat kan pas als er een aantal technische (on)mogelijkheden zijn uitgekristalliseerd. Naar verwachting organiseren wij deze workshop daarom in februari 2024. Op basis van uw reactie maken wij het schetsontwerp daarna definitief.

Meer informatie

Wil je meer informatie over dit bericht? Neem dan contact op met Oscar Leemhuis via info@oostenburg.nl. Hij helpt u graag.