Oostenburg genomineerd voor NEPROM-prijs 2024

De gebiedsontwikkeling van Oostenburg in Amsterdam is één van de vijf genomineerden voor de NEPROM-prijs 2024. Het project omvat 1.900 woningen en circa 120.000 m2 commerciële ruimtes, verdeeld over maar liefst 70 karakteristieke, duurzame gebouwen. Het is een van de grootste, snelste herontwikkelingen in regio Amsterdam. Door de intensieve samenwerking tussen alle betrokken partijen – woningcorporatie Stadgenoot (gebiedsregisseur), bouwende projectontwikkelaar VORM, gemeente Amsterdam, Steenwell en de Van Gendt Hallen – verandert het eiland Oostenburg, dat een rijke historie kent, snel in een levendige stadswijk. De winnaar wordt donderdag 16 mei bekendgemaakt tijdens de Dag van de Projectontwikkeling.

Oostenburg is een voorbeeld van een complex binnenstedelijk project dat in hoog tempo wordt gerealiseerd. Een nieuw stukje stad dat in één keer wordt neergezet. Sinds de eerste concrete ontwerpen uit 2018 staan er na zeven jaar al 1.500 woningen en ruim 100.000 m2 commerciële ruimtes, verdeeld over 70 gebouwen. De komende drie jaar komen hier nog 400 woningen bij. 

Historische kern blijft bewaard

De nieuwe wijk heeft een mooie mix van sociale, middensegment en vrije sector huurwoningen, koopappartementen, zelfbouwwoningen, ontspanningsplekken, horeca en bedrijvigheid. De historische kern van Oostenburg blijft bewaard, in de vorm van de 19e-eeuwse Van Gendthallen, de monumentale Werkspoorhal, de oude kademuren en de iconische blauwe kraanbokken van Werkspoor.

Hoogwaardige architectuur

Oostenburg heeft hoogwaardige architectuur. Het gebied komt tot stand door de gezamenlijke inspanning van meer dan 25 (landschaps)architecten en meer dan 10 bouwbedrijven. Iedere kavel is afzonderlijk ontwikkeld en gebouwd. Dat maakt Oostenburg een van de grootste herontwikkelingen in regio Amsterdam én van Nederland.

Esthetisch, duurzaam en leefbaar

De lat ligt hoogt voor wat betreft de esthetische kwaliteit van Oostenburg. Daarnaast is er een sterke focus op duurzaamheid en op leefbaarheid. De helft van de gebouwen van VORM is energieneutraal, in meer dan 20 gebouwen is circulair beton toegepast. Ook zijn er houten en circulaire gebouwen gebouwd en groene daken en binnentuinen gerealiseerd. Hierbij is gebruik gemaakt van innovatieve wateropvangsystemen.

Stadswijk voor iedereen met sociaal hart

Woningcorporatie Stadgenoot zet zich er samen met anderen voor in om van Oostenburg een diverse en inclusieve buurt te maken. Daarbij ligt de focus op betaalbare woningen en bijzondere woonconcepten zoals de coöperatieve vereniging Noorderzon en het Liesbeth List Huis. Dit om de buurt te verrijken met geschikte woningen voor senioren, jongeren en kunstenaars met een intensieve zorgvraag. Ook komt er op diverse plekken kunst in de openbare ruimte en er is oog voor maatschappelijke functies, zoals bijvoorbeeld een medisch centrum en de buurtkamer. Tot slot denken bewoners mee bij het ontwerpen van een centraal buurtplein.

De uitreiking

De prestigieuze NEPROM-prijs beloont niet alleen hoogwaardige projecten, maar belichaamt ook de essentie van goede samenwerking tussen één of meer marktpartijen en de gemeente. Het bekroonde project blinkt niet alleen uit in leefbaarheid, beleving en gebruikswaarde, maar heeft ook een blijvende impact hebben op de gemeenschap, getuigend van conceptuele kracht en duurzaamheid. De vijf genomineerde projecten en partijen zijn:

  • Wisselspoor van Synchroon en gemeente Utrecht;
  • Cruquius van Amvest en gemeente Amsterdam;
  • Oostenburg van Stadgenoot, VORM, Steenwell, RVB en gemeente Amsterdam;
  • City-Center Tilburg van Wereldhave, NEOO en gemeente Tilburg;
  • Oosterdokseiland van BPD Gebiedsontwikkeling en gemeente Amsterdam.

Meer informatie