Start bemaling & aanbrengen pontons Houtrak kavel 11G & 11H

Om de werkzaamheden voor de realisatie van Houtrak kavel 11G en 11H goed uit te kunnen voeren, zal er een keet en sanitaire unit geplaatst worden. Ook wordt er gestart met het aanbrengen en testen van de bemaling. Misschien ondervindt u hinder van deze werkzaamheden. De de betrokkenen van VORM 2050 B.V. doen hun uiterste best om de overlast zo minimaal mogelijk te houden.

Wat gaan we doen?

  • Om het grondwaterpeil tijdelijk te verlagen ten behoeve van de funderingswerkzaamheden is er bemaling is benodigd. Deze bemaling zal aangebracht en getest worden in week 30-2023. In week 33-2023 start de bemaling.
  • De bouwplaats van Houtrak kavel 11G en 11H is klein. Omdat er tijdens de realisatie geen ruimte is voor een keet zullen er zes pontons in het water geplaatst worden. Op deze pontons komen een schaftkeet en een sanitaire unit te staan. De pontons zullen in week 34-2023 geleverd en geplaatst worden.
  • Deze werkzaamheden vinden plaats van maandag tot en met vrijdag vanaf 07:00 uur tot uiterlijk 19:00 uur.
  • De bemalingswerkzaamheden worden uitgevoerd door Bonneveld en Van Velzen in opdracht van VORM 2050. Het plaatsen van de pontons, keet en sanitaire unit worden uitgevoerd door Reco en Markus in opdracht van VORM 2050.

Wat betekent dit voor u?

  • De werkzaamheden zullen geringe geluidsoverlast geven;
  • Het transport naar en van de bouwplaats word begeleid door een verkeersregelaar.

Meer informatie en contact

Op de projectwebsite www.vorm.nl/houtrak kunt u terecht voor meer informatie over het project Houtrak kavel 11G en 11H. Via deze website wordt tijdens de realisatiefase ook een nieuwsbrief verzorgd. U kunt u hiervoor aanmelden via de website.

Voor vragen over de inhoud van deze brief kunt u contact opnemen met het projectteam Houtrak van VORM 2050 via e-mail houtrak@vorm.nl.