Start bouw 78 huurwoningen Oostenburg rond mei / juni

Stadgenoot en bouwbedrijf Hillen & Roosen tekenden eind vorig jaar de realisatieovereenkomst voor de bouw van 78 huurwoningen op Oostenburg. Een belangrijke mijlpaal die dit gebied transformeert tot een levendige en stoere buurt. De woningen, verdeeld over kavels 11 A en B en 12, bestaan uit 25 sociale huurwoningen, 17 middensegment huurwoningen en 36 intramurale zorgwoningen. Inmiddels is de vergunning aangevraagd en start de bouw naar verwachting rond mei / juni.

Wat voor woningen komen er op de diverse kavels?

  • Kavel 11 A: 12 middensegment huurwoningen

Op deze kavel verrijzen 12 middensegment huurwoningen (twee- en driekamerwoningen) met elk een eigen buitenruimte. Op de begane grond komt een commerciële ruimte. De invulling hiervan is nog niet bepaald. De oplevering staat gepland voor het najaar van 2025.

  • Kavel 11 B: 25 sociale en 5 middensegment seniorenwoningen

Op kavel 11 B ontwikkelt Stadgenoot voor coöperatieve vereniging Noorderzon in totaal 30 levensloopbestendige woningen (twee- en driekamerwoningen) voor senioren, elk met een eigen buitenruimte. Ook komen er een gemeenschappelijke woonkamer en een dakterras voor de bewoners. Op de begane grond komt een commerciële ruimte. De invulling hiervan is nog niet bepaald De oplevering is gepland voor het najaar van 2025.

  • Kavel 12: 36 woningen voor kunstenaars met intramurale zorg

Kavel 12 herbergt het Liesbeth List Huis, bestaande uit 36 sociale huurwoningen, een woonzorgcentrum voor kunstenaars met een intensieve zorgvraag. Het huis biedt gemeenschappelijke woonkamers, een gezamenlijk dakterras en een tuin grenzend aan de sociëteit op de begane grond. Verder is er op de begane grond een medisch centrum en een horeca ruimte gepland op de begane grond. Het gebouw, ontworpen door Studio Architectuur Maken, markeert het industriële verleden van Oostenburg.

Wie zijn de architecten van deze gebouwen?
De twee gebouwen op kavels 11 A en B zijn ontworpen door architectenbureau Rudy Uytdehaak + partners architecten (RU+PA), met lichte atria en royale buitenruimtes voor maximale ruimtelijkheid. Kavel 11 B biedt levensloopbestendige woningen die samen met woongroep Noorderzon zijn ontworpen. Het gebouw op kavel 12, ontworpen door Studio Architectuur Maken, straalt stoere industrie uit en past bij de creatieve bewoners van Oostenburg, waarbij zorg, klimaatadaptatie en flexibiliteit centraal staan.

Wat betekent dit voor bewoners?
De bouw omvat diverse woningtypen, waaronder sociale huur, middensegment huur en intramurale zorgwoningen. Hierdoor ontstaat een levendige mix van bewoners, van jong tot oud en met diverse achtergronden. Het Liesbeth List Huis en de geclusterde woonvorm voor ouderen van coöperatieve vereniging Noorderzon zullen een speciale plek innemen.

Welk bouwbedrijf gaat de werkzaamheden uitvoeren?
De bouwwerkzaamheden worden uitgevoerd door bouwbedrijf Hillen & Roosen. Zij hebben veel ervaring in de bouwwereld, vooral bij binnenstedelijke nieuwbouw. Dat is belangrijk omdat er veel uitdaging zijn bij dit soort logistiek complexe bouwopdrachten en architectonische ontwerpen. Rond de datum start bouw zullen zij regelmatig bewonersbrieven sturen naar de direct omwonenden van het bouwterrein. Zo worden zij tijdig en zorgvuldig geïnformeerd over de achtergronden en planning en van werkzaamheden.

Wat is de projectplanning?
De planning van het bouwproject ziet er als volgt uit:

  • de vergunning is aangevraagd                                  verwacht in februari 2024
  • voorbereiding bouw                                                      februari / maart
  • start bouw                                                                         mei / juni 2024
  • oplevering                                                                          najaar 2025

Meer informatie
Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Stadgenoot, via info@stadgenoot.nl of telefoonnummer  020 – 511 80 00. Afhankelijk van uw vraag wordt u doorverbonden met de juiste medewerker. 
 

Kavel 11 A en B (Noorderzon).

Kavel 12: Liesbeth List Huis

Kaartje waarop o.a. de locatie van kavels 11 en 12 te zien zijn.