Start werkzaamheden kavel 11 A/B en 12

In januari jl kreeg u van ons een brief dat de bouw van 78 huurwoningen op Oostenburg zou gaan starten. De woningen, verdeeld over kavels 11 A en B en 12, bestaan uit 25 sociale huurwoningen, 17 middensegment huurwoningen en 36 intramurale zorgwoningen. Inmiddels zijn we afgelopen week gestart met de voorbereidende werkzaamheden. Misschien ondervindt u hier hinder van. Wij doen ons uiterste best om de overlast zo minimaal mogelijk te houden.

Wat gaan we doen?

  • De komende weken gaan we het bouwterrein inrichten. We zullen hekken plaatsen en diverse grondwerkzaamheden uitvoeren. De inrit aan de Czaar Peterstraat wordt geschikt gemaakt om in- en uit te kunnen rijden voor bouwverkeer;
  • Tot eind april worden de bronnen aangebracht die woningen gaan voorzien van warmte. Deze bronnen zijn lange buizen die ruim 200 meter de grond in gaan;
  • Tijdstip van de werkzaamheden zijn van 07.00 tot 19.00;
  • De firma VMV doet de grondwerkzaamheden en de firma  Eikpunt zorgt ervoor dat  de bronnen in de grond komen.

Wat betekent dit voor u?

Alle werkzaamheden vinden plaats binnen de bouwhekken en veroorzaken weinig overlast. Het zijn dezelfde werkzaamheden zoals deze op dit moment plaatsvinden op kavel 9. Gelukkig gaan dezelfde werknemers aan de slag op kavel 11 A, B en 12.

Globale planning

De komende maanden houden we u regelmatig op de hoogte houden van de werkzaamheden en de eventuele hinder die u hiervan zou kunnen ervaren.

Start grondwerk                                   Nu
Aanbrengen bronnen                        April 2024
Heiwerkzaamheden (trillingsvrij)   Juli 2024
Verwachte oplevering                       Oktober 2025

Locatie werkzaamheden

Op onderstaand kaartje ziet u waar de kavels 11 A, B en 12 liggen op Oostenburg.

Impressie kavel 11 A/B

Impressie kavel 12.