Werkzaamheden in buurt van kavel 5

Wij informeren u graag over werkzaamheden die er binnenkort plaatsvinden voor de herontwikkeling van Oostenburg. Waarschijnlijk hebt u hier hinder van. Wij doen ons uiterste best om dit zoveel mogelijk te beperken.

Wat gaan we doen?

De werkzaamheden die we gaan uitvoeren, bestaan uit het gefaseerd:

 • opheffen van de verhuisstroken en bijbehorende verkeersborden.
 • opnemen van het tijdelijke straatwerk.
 • verwijderen van een oud riool.
 • aanbrengen van de definitieve openbare inrichting langs de gevels.

Wat is de planning van deze werkzaamheden?

 • De werkzaamheden starten op maandag 6 november.
 • De werkzaamheden gebeuren in vier fasen (fase 1A, 1B, 2A en 2B, zie bijlage).
 • Naar verwachting zijn de werkzaamheden klaar voor vrijdag 22 december.
 • De werkzaamheden gebeuren tijdens werktijden  van 09:00 – 16:00 uur.
 • De werkzaamheden worden uitgevoerd door de firma Reimert.

Wat betekent dit voor u?

 • U kunt overlast hebben van geluidsoverlast of bouwverkeer.
 • Tijdens de werkzaamheden van fase 1B en 2B zijn de toegangen van de woonpanden door middel van loopschoten te voet bereikbaar. Voor fase 1A en 2A zijn de woonpanden te voet bereikbaar via de bestaande verharding.
 • Tijdens de werkzaamheden van fase 2A en 2B, zal de toegang parkeergarage per auto van kavel 5 blok 8 hinder ondervinden.

Locatie van werkzaamheden

De werkzaamheden vinden plaats in het gebied zoals hieronder aangegeven op de kaart: