EEN UNIEK STUK STOERE STAD

Oostenburg, een eiland in de luwte van de binnenstad en bij veel Amsterdammers bekend van populaire horeca zoals Roest en Rosa & Rita. De komende jaren wordt Oostenburg vormgegeven als een echte Amsterdamse stadswijk met een mooie mix van sociale, middensegment en vrije sector huurwoningen, koop- appartementen, zelfbouwwoningen, ontspanningsplekken, horeca en bedrijvigheid. Als kernwaarden voor de transformatie van Oostenburg is gekozen voor: STOER - LEVENDIG - CONTRASTRIJK - EILAND .

Bijzonder is dat de historische kern van Oostenburg bewaard blijft, in de vorm van de 19e-eeuwse Van Gentdhallen, de monumentale Werkspoorhal, de oude kademuren en de iconische blauwe kraanbokken van Werkspoor.

Het eiland wordt autoluw en is per auto alleen bereikbaar via de Conradstraat. Het wordt een wijk met groene daken en hergebruik van materialen uit het industriële verleden. Zonnepanelen en warmtelevering uit de grond zorgen ervoor dat Oostenburg een duurzame buurt wordt.

De zelfbouwkavels liggen tussen het INIT-gebouw en de Conradstraat. Ze zijn nu nog in gebruik als parkeerterrein voor medewerkers en bezoekers van het INIT. Momenteel wordt gebouwd aan het Parkeerhuis, tussen het INIT en het spoor. Als deze klaar is, kunnen de zelfbouwkavels bouwrijp worden gemaakt.

Kaders voor de ontwikkeling van Oostenburg

Door de gemeente en gebiedsontwikkelaar Oostenburg SGN is een aantal documenten gemaakt die leidend zijn voor de ontwikkeling van Oostenburg. Het Beeldkwaliteitplan Oostenburg schetst de kernwaarden voor de bouwstijlen op Oostenburg. In het Bestemmingsplan zijn de regels opgesteld voor wat er op Oostenburg gebouwd mag worden. Dit is ook weergegeven op een kaart. Tot slot geeft het Masterplan openbare ruimte de kaders voor de inrichting van de openbare ruimte op Oostenburg.