Ons Oostenburg is in ontwikkeling

Als je op Oostenburg rondloopt voel je het. Deze stadswijk is volop in ontwikkeling en deze unieke plek in Amsterdam wordt iedere dag een beetje mooier. Steeds meer bewoners en ondernemers vestigen zich op deze stoere locatie. Ja, Ons Oostenburg leeft! En dit is pas het begin…

Op Oostenburg komen circa 1900 woningen. Het is een mooie mix van sociale, middensegment en vrije sector huurwoningen, koopappartementen, zelfbouwwoningen, ontspanningsplekken, horeca en bedrijvigheid. De historische kern van Oostenburg blijft bewaard, in de vorm van de 19e-eeuwse Van Gendthallen, de monumentale Werkspoorhal, de oude kademuren en de iconische blauwe kraanbokken van Werkspoor.

Hoe gaat de openbare ruimte eruit zien?

Het goed inrichten van de openbare ruimte is belangrijk voor het welbevinden en een gezonde leefomgeving. Op Oostenburg heeft de openbare ruimte een belangrijke functie voor onder andere verplaatsen en verblijven. Mensen werken, studeren en recreëren op plekken die hen op dat moment het beste uitkomen: thuis, onderweg, achter een kopje koffie, op het buurtplein of lekker in de zon bij de VOC-kade. De ruimtelijke inrichting van Oostenburg speelt hierop in. Op het Definitieve Ontwerp is te zien hoe de openbare ruimte eruit gaat zien.

Klik voor meer informatie op de markers in onderstaande kaart.