VOOR DE BUURT - INFORMATIE OVER BOUWEN OP OOSTENBURG

Oostenburg wordt de komende jaren ontwikkeld tot een nieuwe stoere stadswijk met circa 1800 woningen. Er komt een mooie mix van sociale, middensegment en vrije sector huurwoningen, koopappartementen, zelfbouwwoningen, ontspanningsplekken en horeca en bedrijvigheid. De historische kern van Oostenburg blijft bewaard, in de vorm van de 19e-eeuwse Van Gentdhallen, de monumentale Werkspoorhal, de oude kademuren en de iconische blauwe kraanbokken van Werkspoor.

Bouwen op Oostenburg

Verschillende ontwikkelaars en aannemers werken aan de bouw op Oostenburg. Op deze website vind je meer informatie over de actuele werkzaamheden en de planning van de bouw. Ook kun je per kavel zien welke organisatie aan het werk is en bij wie je terecht kan voor vragen of suggesties.

Van Gendthallen
In de vernieuwde Van Gendthallen komen ondernemerschap, technologie en kunst samen. Als de deuren in 2020 open gaan zijn de Van Gendthallen gerenoveerd en bieden ze plaats aan een mix van startups, bedrijven, winkels, horeca, woningen en cultuur. Bij de renovatie worden bestaande materialen waar mogelijk hergebruikt en wordt de voorkeur gegeven aan repareren in plaats van vervanging. De uitdaging voor architectenbureau Braaksma & Roos is om het gebouw weer te laten stralen, met een vitale functie die iets betekent voor de Amsterdammers.
Start bouw: Zomer 2020
Oplevering: Najaar 2022 (gedeeltelijk)
Website: www.vangendthallen.com
Kavel 4 & 5 VORM
268 vrije sector huur en koopwoningen
Start bouw: Q2 2019
Oplevering: Q2 2021
Website: www.eilandoostenburg.nl
Kavel 3 & Werkspoorhal VORM
De monumentale Werkspoorhal wordt een publieke plek voor exposities, markten, en horeca. Aan weerszijden komen nieuwbouwwoningen, die integraal onderdeel worden van de Werkspoorhal. In totaal komen er op deze kavel ca. 325 vrije sector huur en koopwoningen
Start bouw: Q2 2020
Oplevering: Q1 2023
Website: www.eilandoostenburg.nl
Kavel 2 Stadgenoot
97 sociale huurwoningen voor jongeren en 54 middensegment huurwoningen.
Start bouw: Q4 2018
Oplevering: Q4 2020
Website: www.stadgenoot.nl
Kavel 6 Stadgenoot
Ca. 160 sociale huurwoningen (studio's) voor jongeren en ca. 30 sociale huurwoningen voor ouderen
Start bouw: Q4 2020
Oplevering: Q4 2022
Website: www.stadgenoot.nl
Kavel 8 Stadgenoot
38 huurwoningen in het middensegment en 26 koopwoningen
Start bouw: Q1 2020
Oplevering: Q3 2021
Website: www.stadgenoot.nl
Kavel 10 Stadgenoot
Stadgenoot gaat hier ca. 60 sociale huurwoningen voor jongeren realiseren
Start bouw: Q4 2023
Oplevering: Q2 2025
Website: www.stadgenoot.nl
Kavel 11 A/B Stadgenoot
Op deze kavels komt in totaal 25 sociale huurwoningen en 17 middensegmentwoningen. Een deel van deze woningen wordt toegewezen aan een collectieve woongroep voor ouderen.
Start bouw: Q4 2021
Oplevering: Q2 2023
Website: www.stadgenoot.nl
Kavel 11 C D E Oostenburg SGN
Nog nader in te vullen
Start bouw: -
Oplevering: -
Website: www.oostenburg.nl
Kavel 12 Stadgenoot
Het ‘Leven Lief Huis’ is bestemd voor ca 32. kunstenaars van diverse pluimage - zoals schilders, musici, beeldhouwers, schrijvers, balletdansers en acteurs - van boven de 65 jaar met een vergevorderde vorm van dementie of een ¬somatische zorgvraag. Samen vormen ze een kleinschalige culturele woongemeenschap
Start bouw: Q2 2021
Oplevering: Q4 2022
Website: www.stadgenoot.nl
Kavel Stadwerf op Oostenburg
Ca. 540 woningen, sociale en middensegment huur en vrijesector huur en koop
Start bouw: Q1 2019
Oplevering: Q1 2022
Website: www.eilandoostenburg.nl
Roest
Het voormalige Koudgasgebouw wordt gerestaureerd, waarbij monumentale, karakteristieke elementen behouden blijven. Aan de kadezijde breidt Roest uit met een serre voor een restaurant.
Start bouw: Q2 2020
Oplevering: Q2 2021
Website: www.amsterdamroest.nl
Kavel 1 Inntel Hotels
Een viersterrenhotel met ca. 300 kamers, restaurant en zwembad.
Start bouw: Q4 2018
Oplevering: Q4 2020
Website: www.inntelhotels.nl
Kavel 7 Holland Immo Groep
Parkeerhuis Oostenburg krijgt 704 parkeerplaatsen voor zowel bewoners, ondernemers en bezoekers
Start bouw: Q4 2018
Oplevering: Q1 2020

Website: www.q-park.nl
Kavel 9 Oostenburg SGN
Ca. 140 marktwoningen, horeca en commerciële ruimtes
Start bouw: Q4 2021
Oplevering: Q4 2023
Website: www.oostenburg.nl
Kavel 11 F Oostenburg SGN
Zelfbouwkavel voor CPO-groep.
Start bouw: Q3 2021
Oplevering: 2023
Website: www.oostenburg.nl

Kavel 11 G Oostenburg SGN
Nog nader in te vullen
Start bouw: -
Oplevering: -
Website: www.oostenburg.nl
Kavel 11 H Stadgenoot
Ca. 23 woningen
Start bouw: Q2 2021
Oplevering: Q3 2022
Website: www.stadgenoot.nl

Beweeg met je muis over de gekleurde kavels voor meer informatie. De informatie in deze plattegrond is onder voorbehoud van wijzigingen.

ACTUEEL

7 oktober

Petersburgjournaal nummer 16

In het zestiende nummer van het Petersburgjournaal onder andere aandacht voor de oplevering van de eerste woningen van Stadgenoot op Oostenburg. Het gaat om 97 sociale huurwoningen voor jongeren tussen de 23 en 28 jaar. Huurders van de gewone studio's krijgen een vijfjarencontract om de doorstroming te bevorderen. Onder de woningen zitten ook vier MIVA-woningen die toegewezen worden aan mindervaliden jongeren. De toewijzing is gestart en de nieuwe bewoners krijgen eind van dit jaar de sleutel.
 

5 oktober

Werkzaamheden voor de herontwikkeling Oostenburg

Voor de herontwikkeling van Oostenburg zijn er verschillende werkzaamheden nodig van het aanleggen van definitieve bestrating op kavel 1 en 2, het aanleggen van een tijdelijk fietspad en het saneren van de grond langs de Dijkgracht.
 

28 september

Heiwerk Blok 7 “Oostenburg “ Bouwkavel SOO

Met deze brief informeren wij u over de uitgestelde start van het heiwerk op kavel SOO, naast de Van Gendthallen en het INIT gebouw. De start is 1 week verschoven.
 

10 september

Extra heiwerkzaamheden appartementen kavel 8 Oostenburg

Voor de fundering van de bouwblokken moeten wij nog 6 extra palen plaatsen. U kunt daar hinder van ondervinden. Wij doen ons uiterste best om de overlast zo minimaal mogelijk te houden.
 

27 augustus

Bouwen op Oostenburg nummer 7

On het zevende nummer van de nieuwsbrief Bouwen op Oostenburg aandacht voor de eerste woningen die dit jaar opgeleverd worden. En een actueel overzicht van wat waar op welke kavel komt.
 

24 augustus

Heiwerk blok 7 bouwkavel SSO

Binnenkort start het heiwerk op kavel SSO naast de Van Gendthallen en het INIT gebouw. Hier komen tien gebouwen met huur- en koopwoningen en bedrijfsruimte.
 

18 augustus

Sanering en aanleg riolering rondom Van Gendthallen

Vanaf maandag 7 september wordt het openbaar terrein rondom de Van Gendthallen gesaneerd. In de Jacob Bontiusplaats wordt een nieuwe riolering aangelegd. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd, te beginnen bij de Jacob Bontiusplaats, VOC-kade en eindigend bij de Zeemagazijnkade. De afronding van deze werkzaamheden is volgens planning op 27 november.
 

6 juli 2020

PETERSBURG JOURNAAL NUMMER 15

Het 15de nummer van het Petersburg Journaal is uit met een overzicht van 'Waar gebeurt wat'. En een artikel over de start van de bouw op kavel 8 waar Stadgenoot 38 middenhuur en 26 koopwoningen laat bouwen.
 

22 juni 2020

TIJDELIJKE BRUG OVER OOSTENBURGERVAART VOOR FIETSERS EN VOETGANGERS

Komend jaar start de bouw van woningen in het gebied ten oosten van het INIT (tussen kantorencomplex en Conradstraat). Momenteel loopt daar een fietspad. Vanwege de werkzaamheden wordt dat fietspad opgeheven. Er komt een nieuw fietspad verderop. In het verlengde van het fietspad wordt een tijdelijke brug aangelegd over de Oostenburgervaart voor fietsers en voetgangers. De brug is tijdelijk. Hij zal ongeveer anderhalf jaar in functie blijven. De aanleg van het brug en fietspad is eind 2020/begin 2021 gepland.
 

15 juni 2020

AFWERKEN BETONVLOEREN KAVEL 1

Op woensdag 24 en donderdag 25 juni worden de betonvloeren op kavel 1 afgewerkt. Het afwerken kan afhankelijk van het drogen tot laat in de avond/nacht duren. De werkzaamheden worden binnen in het gebouw uitgevoerd. Op het bouwterrein zijn medewerkers die materialen laden en lossen.
 

10 juni 2020

Bouwen op Oostenburg nummer 6

In het zesde nummer van de nieuwsbrief Bouwen op Oostburg aandacht voor de effecten van de coronacrisis op de bouw op Oostenburg, de plannen voor de Van Gendthallen en een modelwoning op de bok. En een actueel overzicht van wat op welke kavel komt.
 

10 juni 2020

Bouw appartementen kavel 8

Op kavel 8 op Oostenburg komt een appartementencomplex dat bestaat uit vier bouwblokken met in totaal 64 appartementen. De funderingspalen voor de bouwblokken worden vanaf 15 juni aangebracht.
 

8 juni 2020

WERKZAAMHEDEN BIJ WERKSPOORHAL

Naast de Werkspoorhal vinden de komende tijd werkzaamheden plaats voor de bouw van vier appartement gebouwen. Ook wordt de Werkspoorhal zelf gesaneerd.
 

27 mei 2020

AANLEG LEIDINGEN EN KABELS

Op 8 juni starten de werkzaamheden voor de aanleg van kabels en leidingen voor onder meer gas, water, data en elektra op de Isaac Titsinghkade, Jacob Bontiusplaats en Oostenburgermiddenweg. In het weekend van 3 juli tot en met 5 juli wordt ook gewerkt.
 

25 mei 2020

SLOOP GASSTATIONHUISJE

Op 2 juni start de sloop van het gasstationhuisje op Oostenburg. Er wordt eerst asbest verwijderd en vervolgens wordt het gebouwtje gesloopt. Rond 22 juni zijn de afrondende werkzaamheden klaar. Er wordt gewerkt van 7.00 uur tot 18.00 uur.
 

17 april 2020

OMLEDING FIETSPAD RUMPHIUSSTRAAT EN OMLEIDING ISAAC TITSINGHKADE

Voor de bouw van appartementen op kavel 8 is het nodig om het bouwterrein uit te breiden. Dat betekent dat er een tijdelijke loop- en fietsroute komt naast en parallel aan de Rumphiusstraat. Ook komt er een tijdelijke omleiding voor de Isaac Titsinghkade.
 

17 april 2020

SANEREN JACOB BONTIUSPLAATS

Op de Jacob Bontiusplaats wordt gesaneerd en vanaf 20 april worden diverse kabels en leidingen voor onder andere gas, elektra, water en data aangelegd. Deze werkzaamheden duren tot en met 8 mei.
 

8 april 2020

OLIEVLEKKEN WITTENRBURGERVAART

Bij het vervangen van de bestaande kademuur aan de VOC-kade en de Zeemagazijnkade is bij het boren voor de fundering van de nieuwe kademuur olie uit de ondergrond boven komen drijven in de Wittenburgervaart. De bouwwerkzaamheden zijn stilgelegd en specialisten hebben onderzocht hoe de werkzaamheden voortgezet kunnen worden zonder schade voor de omgeving. Er wordt een 'oliescherm' aangebracht zodat eventueel vrijkomende olie zich niet verder kan verspreiden. Opgevangen olie wordt met een zuigwagen verwijderd en afgevoerd naar een erkende verwerker.
 

6 april 2020

PETERSBURG JOURNAAL NUMMER 14

In het veertiende nummer van het Petersburg Journaal onder andere aandacht voor het bereiken van het hoogste punt op kavel 2 op Oostenburg en de opening van het Parkeerhuis.

30 maart 2020

PLAATSEN TIJDELIJKE MODELWONING OP KRAANCONSTUCTIE

Op 2 april wordt gestart met het plaatsen van een tijdelijke modelwoning op de kraanconstructie (Blauwe bokken) aan de V.O.C.kade. De werkzaamheden duren tot en met 10 april.
 

19 maart 2020

SANEREN EN BOUWRIJP MAKEN OOSTENBURGERMIDDENSTRAAT

In het weekend van 21 maart wordt gestart met het saneren en bouwrijp maken van de Oostenburgermiddenstraat. De werkzaamheden vinden in fases plaats en duren tot en met vrijdag 24 april. Verkeer blijft mogelijk met hulp van verkeersregelaars.
 

17 maart 2020

SPREEKUUR AFGELAST VANWEGE BESTRIJDING CORONAVIRUS

Op donderdag 26 maart zou het tweede spreekuur plaatsvinden in de bouwkeet naast café Rosa en Rita. Dit gaat vanwege de bestrijding van het coronavirus niet door. Wij laten u weten wanneer we weer spreekuur houden. .

10 maart 2020

NIEUWSBRIEF BOUWEN OP OOSTENBURG NUMMER 5

In het vijfde nummer van Bouwen op Oostenburg aandacht voor de opening van het parkeerhuis, feestje voor het hoogste punt op kavel 2 en een overzicht van wat waar gebouwd gaat worden. Ook de aankondiging van het spreekuur dat tweewekelijks plaatsvindt op donderdag van 9.00 tot 10.00 uur. Het eerste spreekuur is op 12 maart. U kunt zich aanmelden voor de elektronische versie van de nieuwsbrief.

10 maart 2020

ONTHEFFING GEMEENTE WERKZAAMHEDEN BUITEN REGULIERE WERKTIJDEN

De gemeente Amsterdam heeft ontheffing gegeven voor het uitvoeren van werkzaamheden buiten de reguliere werktijden op vrijdag 13 maart tot 21.00 uur.
 

2 maart 2020

SANEREN EN BOUWRIJP MAKEN WILLEM THEUNISSE BLOKSTRAAT

Vanaf 9 tot en met 20 maart wordt van 7.00 tot 19.00 uur gewerkt aan het saneren en bouwrijp maken van een deel van de Willem Thenisse Blokstraat. In het weekend van 21 en 22 maart wordt het stuk ter hoogte van de ingang van containers van het INIT gesaneerd en bouwrijp gemaakt.
 

19 februari 2020

ZATERDAG 22 FEBRUARI: OPBOUW RUPSKRAAN BLOK 8-10)

Op zaterdag 22 februari wordt een rupskraan opgebouwd voor blok 8-10. De werkzaamheden duren van 8.00 uur tot 16.00 uur.
 

18 februari 2020

SANEREN EN BOUWRIJP MAKEN KAVEL 9 TOT EN MET 12

Het voormalig parkeerterrein op de kavels 9 tot en met 12 is vanaf 17 februari afgezet met hekken. De komende periode zal het terrein gefaseerd gesaneerd en bouwrijp gemaakt worden. Tijdens de werkzaamheden blijven INIT en de overige kavels gewoon toegankelijk. De werkzaamheden duren tot 13 november 2020.
 

10 februari 2020

PARKEREN OOSTENBURG

Vanaf maandag 17 februari is het op heel Oostenburg verboden om auto's op straat te parkeren. Vanaf die dag kunnen auto's geparkeerd worden in de nieuwe overdekte parkeergarage Oostenburg.
 

10 februari 2020

VERVANGEN KADEMUREN

Vanaf 6 januari tot en met 3 juli 2020 worden werkzaamheden uitgevoerd om een aantal kademuren te vervangen op Oostenburg. Tijdens de werkzaamheden bij de Oostenburgervaart vervallen er in totaal 26 parkeerplaatsen.
 

7 februari 2020

SANERING EN VERVANGING RIOOL

Op de Isaac Titsinghkade tussen de Dijkgracht en het INIT gebouw wordt gesaneerd. Aansluitend wordt het oude riool vervangen door een nieuw riool en wordt het oude gemaal verwijderd. ook worden kabels en leidingen aangebracht langs de Isaa Titsinghkade en het INIT gebouw. Tijdens deze werkzaamheden is er een omleidingsroute voor verkeer naar de parkeergarage van INIT en voor de gemeentelijke voertuigen.
 

20 december 2019

VERVANGEN KADEMUREN

Vanaf 6 januari tot en met 3 juli 2020 worden werkzaamheden uitgevoerd om een aantal kademuren te vervangen op Oostenburg. De werkzaamheden starten aan de Oostenburgervaart. Hierna wordt de kade langs de Wittenburgervaart vervangen en als laatste die aan de Zeemagazijnkade.
 

19 december 2019

SANERING KAVEL 8

Vanaf dinsdag 7 januari 2020 beginnen de werkzaamheden om kavel 8 op Oostenburg te saneren en bouwrijp te maken. Tijdens de werkzaamheden wordt verontreinigde grond ontgraven en afgevoerd. Eventuele oude betonnen funderingen en heipalen in de grond worden verwijderd en afgevoerd. Na het saneren en obstakelvrij maken wordt het terrein aangevuld met schone grond.
 

12 december 2019

PETERSBURG JOURNAAL NUMMER 13

In het dertiende nummer van het Petersburg Journaal aandacht voor waar gebeurt wat. Ook een interview over de ontwikkeling van een woongroep voor 55+ op Oostenburg en de feestelijke opening van de Eilandenboulevard.
 

11 december 2019

NIEUWSBRIEF BOUWEN OP OOSTENBURG NUMMER 4

In het vierde nummer van de nieuwsbrief Bouwen op Oostenburg aandacht voor het parkeerhuis, twee omwonenden aan het woord en een overzicht van wat, wanneer op welke kavel komt.
 

28 november 2019

WEEKENDWERKZAAMHEDEN VERWIJDEREN BETONFUNDERINGEN BIJ AANLEG RIOOLSTELSEL

Bij het vernieuwen en uitbreiden van het rioolstelsel op Oostenburg zijn oude betonfunderingen aangetroffen. Die moeten verwijderd worden. Helaas verlopen de sloopwerkzaamheden trager dan gehoopt. Om verder uitloop te beperken wordt in het weekend van zaterdag 30 november door gewerkt. De werkzaamheden vinden plaats aan de zuidzijde van het INIT-gebouw op de kruising van de Willem Theunisse Blokstraat met de Isaac Titsinghkade.
 
 

4 november 2019

VERWIJDEREN BETONFUNDERINGEN BIJ AANLEG RIOOLSTELSEL

Bij het vernieuwen en uitbreiden van het rioolstelsel op Oostenburg zijn oude betonfunderingen aangetroffen. Die moeten verwijderd worden. Vanaf woensdag 13 november wordt met zwaar materieel het beton weggehakt. Deze werkzaamheden nemen ongeveer twee weken in beslag. Tijdens de werkzaamheden wordt uit veiligheidsoverwegingen het loop- en fietspad tussen het werkvlak en het INIT-gebouw afgesloten. Voor fietsers en voetgangers wordt een tijdelijke alternatieve route aangelegd. De in- en uitgangen van het INIT-gebouw blijven bereikbaar.
 
 

15 oktober 2019

WEEKENDWERK: SANERING BIJ INGANG INIT PARKING EN GEMEENTELIJKE VOERTUIGEN

Vanaf vrijdag 18 oktober vinden saneringswerkzaamheden plaats die het hele weekend gaan duren bij de ingang van de parking van het INIT en de gemeentelijke voertuigen. Vanaf maandag 6.00 uur is de parking weer bereikbaar. Alle voertuigen moeten op 18 oktober voor 24.00 uur uit de parking zijn.
 
 

3 oktober 2019

TIJDELIJK OPHEFFEN 17 PARKEERPLAATSEN

Voor de 1500 woningen die op Oostenburg gebouwd gaan worden is het nodig om het riool te vernieuwen en uit te breiden. Voor deze werkzaamheden en om voldoende plaats te maken voor de brandweer worden 17 parkeerplaatsen tijdelijk opgeheven vanaf 11 oktober 2019.
 
 

17 september 2019

AANLEG KABELS EN LEIDINGEN

Op 25 september worden op Oostenburg kabels en leidingen aangelegd namens Liander (elektra), Waternet (drinkwater), VodafoneZiggo (data) en KPNNetwerkNL (Data).
 
 

12 september 2019

PETERSBURG JOURNAAL NUMMER 12

In het twaalfde nummer van het Petersburg Journaal wordt op een rijtje gezet ‘Waar gebeurt wat?’. Er zijn volop ontwikkelingen en bouwactiviteiten op de Oostelijke Eilanden, De Kadijken, Czaar Petersbuurt en het Funenpark. In dit nummer verder onder andere een interview met Jacco Leek van Stadgenoot over de bouw van vijf gebouwen op kavel 2 op Oostenburg. En een artikel hoe Henk Brandt op de bres springt voor insecten in het Funenpark.
 
 

11 september 2019

HEIWERK BLOK 8 en 10: BOUWKAVEL SOO

Op 23 september 2019 start het heiwerk op kavel SOO, naast de Van Gendthallen en het INIT gebouw. Hier komen 10 gebouwen met huur- en koopwoningen en bedrijfsruimte.

3 september 2019

TRANSPORT OP OOSTENBURG: SLIMMER EN MINDER

Oostenburg is geen makkelijke bouwlocatie: de ruimte is beperkt, er is maar één ingang en daar moet al het bouwverkeer doorheen. Bouwbedrijf Van Wijnen nam de experts van GSA Bouwlogistiek in de arm om het transport slimmer en veiliger te maken - met minder vrachtauto's dan voorheen. In deze derde nieuwsbrief Bouwen op Oostenburg wordt uitgelegd hoe dat systeem werkt. Ook vertelt verkeersregelaar George Koning hoe hij het verkeer op Oostenburg in goede banen probeert te leiden.
 
 

25 juli 2019

Bouwwerkzaamheden Kavel S.O.O. Oostenburgereiland

In deze brief informeren wij u over u over de werkzaamheden welke worden uitgevoerd op “Kavel S.O.O.” op Oostenburgereiland.
 
 
 

9 juli 2019

Werkzaamheden kavel 4 en 5 op Oostenburg

In deze brief informeren wij u over de start van de bouwwerkzaamheden op kavel 4 en 5 Oostenburg.
 
 
 

5 juli 2019

Meet & Greet op Oostenburg

Vrijdag 5 juli was er een Meet & Greet op Oostenburg. Alle omwonenden waren uitgenodigd voor een informele bijeenkomst met de mensen die op en aan Oostenburg werken. Voor de kinderen was er een springkussen en een schminkmevrouw. Rosa en Rita verzorgde de drankjes. Het was niet heel druk, maar wel erg gezellig.

 

24 juni 2019

Saneringswerkzaamheden en plaatsen tijdelijke vergaderunits parkeerplaats Oostenburg

Er worden tijdelijke vergaderunits geplaatst. Waar de kabels en leidingen komen, moet grond gesaneerd en bouwrijp gemaakt worden. De eerste voorbereidingen en werkzaamheden starten op maandag 1 juli en duren circa twee weken.

 

17 juni 2019

Werkzaamheden kruispunt Oostenburgermiddenstraat / Jacob Bontiusplaats

Helaas is vanwege onvoorziene omstandigheden in de ondergrond de planning enigszins verschoven. Hierdoor zal naar verwachting het kruispunt vanaf donderdag 4 juli 2019 weer volledig begaanbaar zijn zoals u hiervoor gewend was.

 

07 juni 2019

Aanleg riool kruising Isaac Titsinghkade/Willem Theunisse Blokstraat

In deze brief informeren wij u over de aanleg van het riool op de kruising Isaac Titsinghkade en de Willem Theunisse Blokstraat (zie afbeelding). Deze werkzaamheden kunnen overlast geven. Wij doen ons uiterste best om de overlast zo minimaal mogelijk te houden.

 

04 juni 2019

Petersburg Journaal nummer 11

In het elfde nummer van het Petersburg Journaal veel aandacht voor groen. In april vond in de Oosterkerk de presentatie plaats van het (voorlopige) Groenplan Oostelijke Eilanden. Het plan bestaat uit meer dan twintig grote en kleine bewonersinitiatieven om de buurt te vergroenen. Een aantal van deze bewoners licht hun initiatief toe in dit nummer van het Petersburg Journaal. Ook in dit nummer aandacht voor de architectuur van de woningen die Stadgenoot gaat bouwen op Oostenburg.

 

09 mei 2019

Rioleringsaanleg Dijksgracht

Op Oostenburg worden ca.1500 woningen gebouwd. Hiervoor is het nodig het rioolstelsel te vernieuwen en uit te breiden. Dit stelsel is grotendeels in de afgelopen maanden al aangelegd op de Dijksgracht en de Oostenburgermiddenstraat, dit is de laatste fase, waarover wij u in deze brief informeren.

 

10 april 2019

Aanleg rioolstelsel in 10 fases

Eind april 2019 starten de werkzaamheden voor de vernieuwing en uitbreiding van het rioolstelstel op Oostenburg. Het riool wordt aangelegd in de straten rondom het INIT-gebouw. De werkzaamheden vinden plaats in 10 fases. In de brief wordt uitgelegd hoe de eerste drie fases eruit gaan zien. Voor  de aanleg van het riool is het nodig te heien. Dit kan mogelijk geluidhinder opleveren voor de omgeving. Waar nodig worden verkeersregelaars ingezet om het verkeer langs de afzettingen te begeleiden.

 

21 maart 2019

'Hoe lang wordt er nog geheid?'

In de Nieuwsbrief Bouwen op Oostenburg krijg je onder meer antwoord op deze vraag. Ook een interview met Eteck over hoe je warmte én koude uit de grond haalt met zogenaamde bodemlussen. De architecten van kavel 8 vertellen meer over hun bijzondere ontwerp voor woningbouw. De nieuwsbrief Bouwen op Oostenburg verschijnt vier keer per jaar en wordt huis-aan-huis verspreid op en in de omgeving van Oostenburg.

4 maart 2019

Oostenburg in het Petersburgjournaal

In het tiende nummer van het Petersburgjournaal o.a. een interview met Sander van der Wolf (VORM) over circulair bouwen en Williëtte van Arendonk (Stadgenoot) over het Parkeerhuis op Oostenburg. 

20 februari 2019

Saneringswerkzaamheden voor hoofdingang INIT

Vanaf 27 februari tot en met 22 maart voert Markus B.V. saneringswerkzaamheden uit op de Jacob Bontiusplaats. De hoofdingang van het INIT blijft gewoon bereikbaar. Na het saneren wordt nieuwe verharding aangebracht. Lees hierover meer in de brief.

7 februari 2019

Start heiwerk op kavel 2

Op 12 februari 2019 start bouwbedrijf Heijmans met het heiwerk op kavel 2. Deze kavels ligt tussen het spoor (Dijksgracht) en het INIT gebouw. Er worden op deze kavel ruim 150 huurwoningen voor jongeren en middeninkomens gebouwd. Het heiwerk duurt tot ongeveer half maart 2019. Heijmans neemt maatregelen om de geluidsoverlast zoveel mogelijk te beperken.

4 februari 2019

Start heiwerk op bouwkavel SOO

Op 18 februari 2019 start bouwbedrijf Van Wijnen met het heiwerk op de bouwkavel van SOO. Op deze kavel komen huur- en koop woningen en bedrijfsruimten. Het heiwerk duurt tot ongeveer half mei 2019. De werkzaamheden kunnen geluidshinder opleveren voor de omgeving. De buurt is per brief geïnformeerd.

24 december 2018

Werkzaamheden in de Oostenburgermiddenstraat

Vanaf 7 januari 2019 tot begin februari wordt in twee fases gewerkt aan het saneren en vervangen van de riolering in de Oostenburgermiddenstraat (tussen de Van Gendthallen en de SOO kavel). Het verkeer wordt omgeleid via een tijdelijk naastgelegen weg. De bedrijfsruimte van Hans Ubbink in de Van Gendthallen blijft bereikaar. Lees voor meer informatie de brief.

13 december 2018

Eerste editie Bouwen op Oostenburg

Binnenkort verschijnt de eerste editie van de Bouwen op Oostenburg, een nieuwsbrief voor de buurt met informatie over de actuele ontwikkelingen en bouwwerkzaamheden. De bedoeling is dat deze nieuwsbrief 4x per jaar gaat verschijnen. In deze editie: het verhaal achter de trillende damwanden, Stadgenoot bouwt 500 woningen en de plattegrond met de actuele bouwplanning.

20 november 2018

VERVANGING RIOLERING

In december start in opdracht van Waternet de vervanging van de riolering op Oostenburg. De werkzaamheden vinden in fases plaats. Er wordt soms gewerkt in het weekend, zodat de gebruikers en huurders op Oostenburg zo min mogelijk overlast ervaren. Het verkeer wordt soms omgeleid. Hiervoor worden verkeersregelaars ingezet. Lees hierover meer in de brief.

12 november 2018

BOUWACTIVITEITEN PARKEERHUIS

Begin december 2018 start de bouw van het Parkeerhuis op Oostenburg. In het Parkeerhuis komen straks ruim 700 parkeerplaatsen. Het bouwterrein is gelegen tussen het INIT en het spoor. De komende maanden gaan de bouwers aan de slag met het plaatsen van damwanden en heipalen. Lees verder de brief die in de omgeving is verspreid.

10 oktober 2018

Verplaatsen fietsparkeerplaatsen voor INIT Jacob Bontiusstraat en Oostenburgermiddenstraat nabij Roest

In verband met de veiligheid mogen vanaf 22 oktober 2018 geen fietsen/scooters/brommers geparkeerd worden voor de ingang van Roest en het INIT. De fietsrekken worden verplaatst naar de Rumphiusstraat. Lees voor meer informatie de brief.