Nieuws overzicht

Ontwikkelaars en eigenaren treffen elkaar bij Tafel van Oostenburg

We hebben er lang op gewacht, maar maandag 14 juni was het weer mogelijk: een fysieke bijeenkomst van de Tafel van Oostenburg. Deze keer in het gloednieuwe Inntel Hotel Landmark op het leukste eiland van Amsterdam. De Tafel van Oostenburg is een (terugkerende) informele bijeenkomst van initiatiefnemers, ontwikkelaars en (gebouw)eigenaren op Oostenburg . Tijdens deze bijeenkomst wordt er gesproken over elkaars plannen en de stand van zaken rondom de ontwikkelingen op het eiland.

Tijdens de levendige bijeenkomst vertelden verschillende ontwikkelaars op het eiland vol enthousiasme over hun plannen, waaronder Being over hun plan voor kavel 9: De Oosterlingen. En de ontwikkelaar van Jenga House, waarvan de grond deze week is geleverd.

De Oosterlingen: Being verrijkt nieuwe Amsterdamse woonwijk Oostenburg met 144 appartementen

Op één van de laatste kavels van Oostenburg ontwikkelt Being De Oosterlingen. Een bijzondere familie van zeven markante gebouwen, ontworpen door MVRDV, elk met een overtuigende, herkenbare identiteit. Samen vormen ze een vitaal eiland in de drukke stad, een stedelijke oase met een geheel eigen, bruisende dynamiek.

De Oosterlingen is een nieuwe woon-werkplek met historisch besef, waar aandacht voor rust en ruimte hand in hand gaat met verbinden — van bewoners en buurtgenoten, jongeren en senioren, stad en natuur, verleden en heden. Een vitale leefomgeving met een verscheidenheid aan publieke voorzieningen. Een eiland binnen de wateren van de hoofdstad waar het leven wordt gevierd.

Historie voelbaar
Het waterrijke Oostenburg, om de hoek van de Czaar Peterstraat, kent een rijke industriële historie. Hier meerden de VOC-schepen aan om hun lading te lossen. Het stoere karakter van dit specifieke stukje Amsterdam komt terug in de vormgeving en materialisatie van de panden.

Architectenbureau MVRDV vertaalde de omgeving naar een contrastrijk volume van zeven expressieve panden. Tezamen huizen ze 144 appartementen. De variëteit aan huur- en koopwoningen is aantrekkelijk voor diverse doelgroepen, van gezinnen en young professionals, tot expats en empty nesters. Het totale bruto-vloeroppervlak is 13.950 m2, waarvan 1.000 mcommerciële plint.

Sterke identiteit
In het ontwerp is veel aandacht besteed aan de materialisatie van de gebouwen; ze hebben gevels van glas, hout en gerecycled baksteen tot bio-based composite en rammed earth. De kas, het vogelhuis, de rots, het huis, de imker, de tuin, de klont: allemaal brengen ze hun eigen kwaliteiten in, gezamenlijk vormen ze één verhaal. Dat verhaal gaat over alles wat bloeit en groeit, leeft en zich ontwikkelt op het eiland.

Eilandleven
Een verrassend ensemble van gebouwen aan het toekomstige Buurtplein, op de kop van het eiland, vormt een entree voor het gebied en reikt de hand naar de directe omgeving en de rest van de stad. Met veel zichtbaar groen, in de vorm van semipublieke daktuinen met elk een eigen functie, van appelboomgaard tot moestuin en exclusief voor fauna toegankelijk dakbos. Waardoor ook de dierenwereld zich hier straks bijzonder welkom heet. Dit geldt eveneens voor de groene façade, die vormt straks een uitnodigend welkom voor tal van vogelsoorten.

Dialoog als uitgangspunt
Tegelijk kent het eiland een hoge bouwdichtheid. Samen met een omgevingspsycholoog is onderzocht hoe de nieuwe bewoners zich straks echt thuis zullen voelen, op ‘hun’ eiland. Herkenbaarheid van ‘mijn gebouw’ bleek van essentieel belang. In dialoog met de architect heeft dit geleid tot een opmerkelijke speelsheid binnen en tussen de volumes, vergaande detaillering en onderscheidende materialisatie. Naast de onderscheidende vorm en materialisatie verschillen ook de functies per gebouw, qua type woningen maar ook bijvoorbeeld in de programmering.

Stad en bewoners in balans
Welzijn, de menselijke maat, en welbevinden staan centraal. Zodat iedereen zich duurzaam aan deze unieke plek kan hechten. Zogenaamde prikkelzones ondersteunen de veranderende behoefte voor levendigheid, verbinding of juist rust. De veelzijdige programmering, met onder meer doe horeca, een social impact factory en gezonde grab ’n go, sluit hierbij aan. Zo kom je straks samen op het plein, connect je bij de brainwash wasserette, op de collectieve daktuin of kijk je samen een zelfgekozen film in de private cinema voor 12 personen. Er is ook aandacht voor de individuele binnenwereld, met semipublieke en private ruimten, en door het slim nadenken over de oriëntatie van de gebouwen en indeling naar verschillende doelgroepen, leefstijlen en bioritmen.

Wie straks woont op De Oosterlingen is eilandbewoner in de drukke stad, waar continu de dialoog wordt gezocht met de medemens, (natuurlijke) omgeving, en de eigen innerlijke stem. En dat in hartje Amsterdam.

Kwaliteitsimpuls voor een nieuwe stadswijk
Na een competitie won Being de door Stadgenoot uitgeschreven tender voor de ontwikkeling van Oostenburg. Bas van Dam, CEO van Being, en Patrick Barské, Directeur Vastgoed & Ontwikkeling van Stadgenoot, ondertekenden op 11 juni 2021 de overeenkomst over de verwerving. Barské is onder de indruk van het plan van Being. “In dit plan zie je een uitgesproken visie, samen met het ontwerp van Winy Maas. Dit is een prachtige aanvulling op het toch al mooie aanbod op Oostenburg. Ik kijk uit naar de samenwerking bij de ontwikkeling van deze stoere stadswijk met een hechte gemeenschap.” 

Als gebiedsontwikkelaar realiseert woningcorporatie Stadgenoot samen met marktpartijen op Oostenburg een nieuwe buurt die toegankelijk wordt voor iedereen met een gevarieerd aanbod van ongeveer 1800 woningen. Er komt een mooie mix van sociale, middensegment en vrije sector huurwoningen, koopappartementen, zelfbouwwoningen, ontspanningsplekken en horeca en bedrijvigheid. Eind 2022 start de bouw van De Oosterlingen, die 18 maanden in beslag zal nemen.

Betrokken partijen
Ontwikkelaar: Being

Verkoper: Stadgenoot

Architect: MVRDV

Landschapsarchitect: DELVA Landscape Architecture/ Urbanism

Omgevingspsycholoog: De Omgevingspsycholoog

Constructeur: IMd Raadgevende Ingenieurs

Installatietechnisch adviseur: Arup

Adviseur bouwfysica: DGMR

Bouwkostenadviseur: IGG Bouweconomie

Afnemer publieke plint: Buildings that Matter

Juridisch adviseur koper: Allen & Overy

Juridisch adviseur verkoper: Loyens & Loeff

Commercieel adviseur: Res & Smit

Over Being
Als onderdeel van een nieuwe generatie ontwikkelaars realiseert Being duurzame gebieden die mensen helpen het beste uit zichzelf te halen. De ontwikkelaar is onder meer bekend van nhow Amsterdam RAI, het grootste nieuwbouwhotel van de Benelux. Tot de lopende projecten behoren onder andere Mediavaert, het houthybride kantoor van DPG Media, en VDMA, een levendige stedelijke hub met woningen, kantoren, openbare ruimte mét stadsbos in Eindhoven. In Nederland is Being de eerste vastgoedontwikkelaar met een BCorp certificering. Want we zijn overtuigd van het idee dat we allemaal onderdeel zijn van something bigger.
Voor meer informatie: www.being.nl

Over MVRDV
Het internationale, in Rotterdam gevestigde architectenbureau MVRDV biedt eigentijdse oplossingen voor architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur in alle regio’s ter wereld. MVRDV – opgericht in 1993 door Winy Maas, Jacob van Rijs en Nathalie de Vries – werkt multidisciplinair en past daarbij zoveel mogelijk innovatieve en duurzame technologieën toe. Met als resultaat uitgesproken, vernieuwende projecten die onze steden en landschappen op weg helpen naar een betere toekomst.  De 280 architecten, ontwerpers en medewerkers creëren projecten met een grote reikwijdte, van gebouwen op diverse schalen tot masterplannen en visies, van installaties tot tentoonstellingen.
Voor meer informatie: www.mvrd.com

Over Stadgenoot
Stadgenoot is een woningcorporatie in Amsterdam. Wij verhuren zo’n dertigduizend sociale huurwoningen, met een gemiddelde huur van 500 euro per maand. Stadgenoot staat voor betaalbare woningen in een toegankelijke stad. Daarnaast verhuren we circa 1.500 woningen met een huur vanaf 800 euro per maand, 1.700 bedrijfsruimtes en 2.700 parkeerplekken.
Voor meer informatie: www.stadgenoot.nl

Start werkzaamheden kavel 11F: Jenga House kavel

In week 24 (vanaf 15 juni) starten de eerste werkzaamheden voor Kavel 11 F, Jenga House. Vink Bouw gaat eerst de bouwplaats inrichten.  In week 27 wordt naar verwachting gestart met het boren van de WKO (Warmte Koude Opslag bronnen). Vink Bouw doet er alles aan om de overlast zoveel als mogelijk te beperken, echter kan dit wellicht wat geluidshinder veroorzaken. Zij vragen hiervoor uw
begrip.

Start heiwerkzaamheden kavel SOO

Op 1 juni start Van Wijnen met de heiwerkzaamheden op kavel SOO, naast de Van Gendthallen en het INIT gebouw.  De werkzaamheden kunnen hinder geven door geluidsoverlast en trillingen. Zij doen er alles aan om de overlast zo minimaal mogelijk te houden.

Start renovatie Werkspoorbrug

De renovatie van de Werkspoorbrug gaan binnenkort van start.  Het inrichten van het bouwterrein begint op 7 mei 2021 en de werkzaamheden duren tot en met 22 juli 2021. De werkzaamheden vinden op werkdagen plaats tussen 07:00 en 16:00. Mogelijk ondervindt u hinder van deze werkzaamheden. Wij doen ons uiterste best om de overlast zo minimaal mogelijk te houden.

Werkzaamheden herontwikkeling Oostenburg

Op maandag 12 april start Reimert Bouw & Infrastructuur met de werkzaamheden voor de verharding van kabels en leidingen rondom kavel 4 en 5. Dit zijn de kavels aan het water naast de Van Gendthallen grenzend aan café Roest. De werkzaamheden vinden plaats van 07.00 – 16.00 uur en duren t/m vrijdag 25 juni.

Start werkzaamheden aanleg gasleiding Cruquiuswerf

Vanaf dinsdag 16 april 2021 gaat Van den Heuvel Infrastructuur starten met de aanleg van een gasleiding vanaf Isaac Titsingkade naar Jacob Bontiusplaats gebouw Roest. Deze werkzaamheden vinden grotendeels plaats op de openbare weg en duren tot en met 30 april 2021.

Slopen betonvloer voormalig restaurant Roest

Van maandag 15 maart 2021 gaat B&B sloopwerken starten met het slopen van de betonvloer in het voormalige restaurant en café van Roest. De werkzaamheden duren uiterlijk tot 9 april 2021. Mogelijk kunt u geluidsoverlast van de werkzaamheden ondervinden. De werkzaamheden vinden binnen in het gebouw plaats, de  deuren en ramen blijven zoveel mogelijk gesloten.

Bouwen op Oostenburg nummer 9

In het maart-nummer van ‘Bouwen op Oostenburg’ is er speciale aandacht voor de enige zelfbouwkavel op Oostenburg, het Jengahouse. Twee toekomstige bewoners vertellen alles over hun plannen. Ook staan we stil bij de start van de verkoop van Werf 8, 26 nieuwbouwappartementen. Deze woningen worden in het najaar van 2021 opgeleverd.