Nieuws overzicht

Werkzaamheden herontwikkeling Oostenburg

Op maandag 12 april start Reimert Bouw & Infrastructuur met de werkzaamheden voor de verharding van kabels en leidingen rondom kavel 4 en 5. Dit zijn de kavels aan het water naast de Van Gendthallen grenzend aan café Roest. De werkzaamheden vinden plaats van 07.00 – 16.00 uur en duren t/m vrijdag 25 juni.

Start werkzaamheden aanleg gasleiding Cruquiuswerf

Vanaf dinsdag 16 april 2021 gaat Van den Heuvel Infrastructuur starten met de aanleg van een gasleiding vanaf Isaac Titsingkade naar Jacob Bontiusplaats gebouw Roest. Deze werkzaamheden vinden grotendeels plaats op de openbare weg en duren tot en met 30 april 2021.

Slopen betonvloer voormalig restaurant Roest

Van maandag 15 maart 2021 gaat B&B sloopwerken starten met het slopen van de betonvloer in het voormalige restaurant en café van Roest. De werkzaamheden duren uiterlijk tot 9 april 2021. Mogelijk kunt u geluidsoverlast van de werkzaamheden ondervinden. De werkzaamheden vinden binnen in het gebouw plaats, de  deuren en ramen blijven zoveel mogelijk gesloten.

Bouwen op Oostenburg nummer 9

In het maart-nummer van ‘Bouwen op Oostenburg’ is er speciale aandacht voor de enige zelfbouwkavel op Oostenburg, het Jengahouse. Twee toekomstige bewoners vertellen alles over hun plannen. Ook staan we stil bij de start van de verkoop van Werf 8, 26 nieuwbouwappartementen. Deze woningen worden in het najaar van 2021 opgeleverd.

BOB Helpt! van start op Oostenburg

BOB Helpt!, het dienstenbedrijf voor Oostenburg, start in het INIT gebouw, waar ook het Parool, de Volkskrant en Trouw zitten. De buurtkamer komt tijdelijk schuin tegenover Roest. BOB Helpt! is een initiatief van buurtbewoners: zij willen dat de kansen die de nieuwe wijk biedt uitstralen naar de Oostelijke eilanden en omgeving. BOB Helpt! is een sociale firma, een bedrijf met twee doelstellingen: ontmoetingen tussen mensen uit de buurt stimuleren én mensen uit de buurt zonder baan, aan werk en opleidingen helpen.

Verwijderen damwand kavel 7

Op kavel 7 van SOO (naast de Van Gendthallen en het INIT gebouw) wordt vanaf donderdag 4 februari gewerkt aan het verwijderen van de damwand. De werkzaamheden duren tot ongeveer woensdag 17 februari. De damwanden worden eruit getrild. Dat kan geluidsoverlast en trillingen veroorzaken. De uitvoerder doet zijn uiterste best de overlast zo minimaal mogelijk te houden.

Bouwen op Oostenburg nummer 8

Terwijl de eerste woningen op Oostenburg in december zijn opgeleverd gaat het plannen voor de volgende kavels onverminderd door. Zo begint in 2022 de bouw op kvel 11AB en 12. In het decembernummer van Bouwen op Oostenburg lichten Duco Uytenhaak en Rob Wesseling (Rudy Uytenhaak + Partners Architecten) en Ferry in ‘t Veld (Studio ArchitectuurMAKEN) hun ontwerp toe.

Werkzaamheden Oostenburgermiddenstraat

Van maandag 21 tot en met 23 december worden van 7.00 uur ‘s ochtends tot 16.00 uur ‘s middags op de Oostenburgermiddenstraat kabels en leidingen aangelegd. Een deel van de openbare weg wordt hier voor afgesloten. Na afloop van de werkzaamheden wordt de weg in de oorspronkelijke staat hersteld.

Storten en afwerken vloer kelder kavel 7

Op 8 januari wordt op kavel 7 van SOO naast de Van Gendthallen en het INIT gebouw de vloer van de kelder gestort en afgewerkt. De werkzaamheden vinden plaats van ‘s morgens 7.00 uur tot maximaal 21.00 ‘s avonds.

Petersburgjournaal 17

In het 17de nummer van het Petersburgjournaal onder andere aandacht voor BOB Helpt! Buurtbeheerbedrijf Oostenburg wil jonge mensen zonder werk uit de buurt toekomstperspectief bieden met opleiding en werk. Het andere doel is ontmoeting regelen tussen nieuwe bewoners van Oostenburg en de huidige bewoners. In het blad komen ook de eerste nieuwe bewoners van Oostenburg aan het woord. Vier jongeren vertellen waarom ze blij zijn met hun nieuwe studio.