Nieuws overzicht

Plaatsen putten langs bestaande kademuren

Vanaf maandag 23 november worden putten geplaatst langs bestaande kademuren op de VOC-kade en de Zeemagazijnkade. Als gevolg van het wegpompen van grondwater kan er enig geluidsoverlast zijn. De werkzaamheden worden volgens planning op 4 december afgerond.

Aanleggen verkeersdrempel

Op zaterdag 21 november wordt op Oostenburg een verkeersdrempel aangelegd. De werkzaamheden vinden plaats van 7.00 tot 17.00 uur. Door buiten reguliere werktijden te werken heeft het werkverkeer hier zo min mogelijk last van. ook blijven de bedrijven in de directe omgeving tijdens kantoortijden zo goed bereikbaar.

Petersburgjournaal nummer 16

In het zestiende nummer van het Petersburgjournaal onder andere aandacht voor de oplevering van de eerste woningen van Stadgenoot op Oostenburg. Het gaat om 97 sociale huurwoningen voor jongeren tussen de 23 en 28 jaar. Huurders van de gewone studio’s krijgen een vijfjarencontract om de doorstroming te bevorderen. Onder de woningen zitten ook vier MIVA-woningen die toegewezen worden aan mindervaliden jongeren. De toewijzing is gestart en de nieuwe bewoners krijgen eind van dit jaar de sleutel.

Werkzaamheden voor de herontwikkeling Oostenburg

Voor de herontwikkeling van Oostenburg zijn er verschillende werkzaamheden nodig van het aanleggen van definitieve bestrating op kavel 1 en 2, het aanleggen van een tijdelijk fietspad en het saneren van de grond langs de Dijkgracht.

Heiwerk Blok 7 “Oostenburg “ Bouwkavel SOO

Met deze brief informeren wij u over de uitgestelde start van het heiwerk op kavel SOO, naast de Van Gendthallen en het INIT gebouw. De start is 1 week verschoven.

Extra heiwerkzaamheden appartementen kavel 8 Oostenburg

Voor de fundering van de bouwblokken moeten wij nog 6 extra palen plaatsen. U kunt daar hinder van ondervinden. Wij doen ons uiterste best om de overlast zo minimaal mogelijk te houden.

Bouwen op Oostenburg nummer 7

On het zevende nummer van de nieuwsbrief Bouwen op Oostenburg aandacht voor de eerste woningen die dit jaar opgeleverd worden. En een actueel overzicht van wat waar op welke kavel komt.

Heiwerk blok 7 bouwkavel SSO

Binnenkort start het heiwerk op kavel SSO naast de Van Gendthallen en het INIT gebouw. Hier komen tien gebouwen met huur- en koopwoningen en bedrijfsruimte.

Sanering en aanleg riolering rondom Van Gendthallen

Vanaf maandag 7 september wordt het openbaar terrein rondom de Van Gendthallen gesaneerd. In de Jacob Bontiusplaats wordt een nieuwe riolering aangelegd. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd, te beginnen bij de Jacob Bontiusplaats, VOC-kade en eindigend bij de Zeemagazijnkade. De afronding van deze werkzaamheden is volgens planning op 27 november.

PETERSBURG JOURNAAL NUMMER 15

Het 15de nummer van het Petersburg Journaal is uit met een overzicht van ‘Waar gebeurt wat’. En een artikel over de start van de bouw op kavel 8 waar Stadgenoot 38 middenhuur en 26 koopwoningen laat bouwen.