INSCHRIJFVOORWAARDEN

Binnenkort start de inschrijving voor Kavels F en G!

Vanaf begin 2019 start de inschrijving voor kavel F en G. Op dat moment komt ook alle verkoopdocumentatie beschikbaar. Voor de inschrijving gelden o.a. de volgende voorwaarden:

Minimaal aantal huishoudens

Een harde voorwaarde is dat op het moment van inschrijving de CPO-bouwgroep uit het minimaal aantal vereiste huishoudens bestaat. Voor kavel F geldt een minimum van 60%, voor de overige kavels, waaronder kavel G is dat 75%.

Voorbeeld:
Als een CPO- bouwgroep kiest voor de bouw van 10 woningen op Kavel 11F, dan is het minimale vereiste aantal huishoudens 6. Als een CPO-bouwgroep 5 woningen wil bouwen op kavel 11G dan moeten zij uit minimaal 4 huishoudens bestaan op het moment van inschrijving.

 

11F: aantal huishoudens minimaal 60% bij inschrijving
aantal woningen10111213141516
vereist aantal huishoudens67889910

 

11G: aantal huishoudens minimaal 75% bij inschrijving
aantal woningen345678
vereist aantal huishoudens334556

 

Gegevens inschrijving

Bij de inschrijving worden onder andere de volgende gegevens gevraagd:

  • persoonsgegeven van alle bouwgroepleden;
  • globaal bouwprogramma inclusief planning en raming van de stichtingskosten;
  • bewijs van financiële draagkracht (bijv. verklaring van bank of hypotheekadviseur).

Zelfbewoningsplicht

Er geldt een zelfbewoningsplicht van vijf jaar voor alle bouwgroepleden. De termijn gaat in vanaf het moment dat de kavels geleverd worden.

Kosten inschrijving

Inschrijven kost € 150,- per CPO-bouwgroep. Deze kosten zijn niet restitueerbaar. Na de loting wordt per bouwgroep een deelnamefee van ca. 1000 euro gevraagd. Deze kosten worden vergoed indien de bouwgroep niet wordt geselecteerd voor de kavel.

Toets op inschrijvingen

Na afloop van de inschrijftermijn worden de inschrijvingen getoetst op volledigheid, juistheid en geschiktheid. Van belang is dat de CPO-bouwgroep voldoende georganiseerd is en dat ze aantonen een realistisch beeld te hebben van wat hen te wachten staat.